Loading...

Често задавани въпроси

Beyond

Какво представлява Beyond? 

Beyond е пре-акселераторска програма, насочена предимно към магистри, докторанти, млади професионалисти и предприемачи, желаещи да превърнат своите идеи в работещ бизнес в много кратък срок. 


Кой организира Beyond? 

Beyond се организира съвместно от Junior Achievement България и The Edge: R&BD. JA България е международна организация, която работи в сферата на обучението по предприемачество и иновации за млади хора. В световен мащаб JА има клонове в над 100 държави, а българският такъв съществува вече над 20 години.

The Edge: R&BD е дъщерното дружество на JА България, което е фокусирано върху създаването и развитието на стартъп компании, комерсиализация на научни разработки и различни проекти, свързани с взаимодействието между науката и бизнеса.


С какво Beyond се различава от другите пре-акселераторски програми?

Beyond е единственият пре-акселератор в България, фокусиран в три конкретни тематични направления: (i) дигитални иновации в медицината и здравеопазването; (ii) умни градове и общества; и (iii) креативни индустрии. Екипът зад Beyond има над 20 години опит в създаването и развитието на стартъп компании. Beyond осигурява на участниците достъп до международна мрежа от ментори, партньори и инвеститори, както и награден фонд за най-добрия екип.


Мога ли да кандидатствам, ако имам идея в друго тематично направление?

Да, разбира се. Beyond ще помогне на теб или на екипа ти да развиете идеята си, дори тя да не попада в тематичните ни направления.


Каква е успеваемостта на екипите от Beyond?

Beyond се прилага за четвърта поредна година. Около 10 екипа завършват успешно програмата, а около 30% от тях получават инвестиционно предложение всяка година.


Програмата

Какво включва програмата на Beyond?

Програмата на Beyond се състои от три фази. Първа фаза е обучителна и включва ежеседмични сесии за теоретичната подготовка на участниците. Тя приключва до 31 декември. Втора фаза е приложна и фокусът ѝ е върху съвместната работа с ментори. Продължава до месец април на следващата календарна година. Програмата приключва с Demo Day – събитие, което определя третата ѝ фаза.


По кое време се провеждат сесиите? Каква е продължителността?

Обикновено, сесиите се провеждат  в делинични дни от 19:00 до 21:00 ч. Програмата е с продължителност от месец ноември до месец юни на следващата година.


Какъв е форматът на програмата – онлайн или на място ?

Програмата се провежда хибридно – някои сесии са на място, а други онлайн, като участниците са уведомени предварително за графика им.


Има ли изискване за присъственост? Мога ли да пропускам сесии?

Присъствието и участието в 70% от сесиите са задължителни.


Какви са критериите за продължаване във втора и в трета фаза?

Beyond прилага три показателя за преминаване от първа във втора фаза: 1) Ангажираност на екипа, респ. основателя, активно участие във Фаза 1 и мотивация; 2) Представен план за създаване на минимална версия на продукта; и 3) Структурирана кратка базисна презентация – pitch deck – на стартъп визията и бизнес модела. За преминаване в трета фаза Beyond избира и писмено уведомява екипите с успешно разработени проекти. 


Какво е Demo Day?

Demo Day е финалното, тестово представяне преди финала на програмата. Той представлява симулация на реално представяне пред инвеститори с цел подготовка за финалното състезание. Demo Day се провежда през месец април, а финалното състезание – в началото на месец юни.


Kакво е F6S?

F6S e платформата, която използваме по време на програмата. Основната ни комуникация се осъществява през нея. Необходимо е да създадете свой профил и да попълните изцяло необходимата информация вътре.


Кандидатстване 

Как мога да кандидатствам?

Можете да кандидатствате, като попълните предложената форма на нашия уебсайт. След потвърждение, ние се свързваме с вас, за да ви информираме за следващите стъпки на процеса и за изготвянето на цялостния ви профил в платформата F6S.


Има ли такса за кандидатстване?

Таксата за кандидатстване е в размер на 500 лв. Beyond предлага различни варианти за отстъпки, например early bird discount.В случай, че кандидатствате в екип имаме допълнителни отстъпки.


Мога ли да платя таксата си на вноски?

Да, можете да заплатите таксата си на две равни вноски. Първата е дължима преди старта на програмата, а втората – до края на първа фаза (31 декември 2022 г.) 


Необходимо ли е да имам екип? Мога ли да намеря съдружници по време на програмата?

Можете да кандидатствате както самостоятелно, така и като екип. Ако нямате екип, можете да откриете съмишленици по време на програмата.


В какъв стадий трябва да е проектът ми, за да кандидатствам?

Можете да кандидатствате, независимо от стадия на вашата разработка, като дори не е необходимо да имате идея, екип или познания в сферата на предприемачеството. 


Какви са сроковете, в които мога да кандидатствам?

Крайният срок за кандидатстване е 24.10.2022 г.


Финансиране

Как финансирам проекта си по време на програмата? 

Предоставяме възможност за стартово финансиране. Ако екипът вложи собствени средства за развитие на прототип / MVP в размер до 1000 лв., Beyond ще дублира тази сума напълно безвъзмездно.


Как се отчитат изразходените средства?

В случай че се възползвате от опцията за получаване на първоначално финансиране, ще очакваме до края на програмата (юни 2023 г.) да получим отчет за изразходваните средства по предварително предоставен от нас шаблон. 


По какъв начин ще имам възможност да осъществява контакт с инвеститори ?

В края на програмата Beyond предоставя възможност на екипите да представят идеите си пред инвеститори от България и чужбина, както и да продължат развитието си в някой от партньорските ни акселератори в чужбина, посредством програмата Start for Future.


Разработка на прототип / MVP

Какви са критериите за успешно разработен прототип / MVP?

Конкретните критерии се определят на индивидуална база за всеки екип, в зависимост от естеството на разработвания продукт / услуга.


Каква е защитата върху интелектуалната собственост на разработените проекти?

Всички права върху интелектуалната собственост са 100% собственост на екипа, който разработва проекта. Beyond няма никакви права върху нея.

 

Ментори

Как се определя кой ще е моят ментор?

В началото на Фаза 2 организираме match-making сесия, на която всеки ментор представя себе си, а всеки екип – проекта си. На база на представянията се извършва разпределение предвид на компетенциите на ментора и според нуждите на екипа.


Договор

Какви са основните цели на договора?

Договорът цели да ангажира екипа, за да осигури както структурата и целостта на програмата, така и взаимодействието между екипа и Beyond. Основният акцент на договора е в това, че, ако след приключване на програмата бъде учредено търговско дружество с идеята, разработена по време на програмата, екипът се задължава да прехвърли на Beyond дялове в размер до 3%. 


Мога ли да получа разяснения по договора, ако имам нужда от такива?

Да, разбира се. Можем да организираме индивидуална среща с всеки от участниците при необходимост от такава.


Служи ли договорът с Beyond за разпределение на интелектуалната собственост и капитала между членовете на екипа?

Не, не служи за такова разпределение. Отношенията между отделните членове на екипа, включително тези, свързани с разпределение на капитал и IP, следва да бъдат уредени с допълнително споразумение между членовете. 


Какво означава „неизключително право“ (чл. 6.4. от договора)?

Неизключителното право позволява на организатора на Beyond да реферира към екипите от програмата за PR цели – реклама на следващия сезон на пре-акселератор и др. Това НЕ включва права върху интелектуалната собственост, създадена от екипа по време на програмата.