Loading...

Ние сме

Екип с богат опит в обучението по предприемачество, като сме подкрепили стотици стартъпи в развитието им.

Прилагаме тъй наречения надграждащ модел на образование - „От АБВ до PhD“, чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост. През 2019г. решихме да отидем отвъд (Beyond) и да създадем програма, която да помага на млади професионалисти и учени да създават иновации на световно ниво.

Нашата програма е основава на смесено обучение и учене чрез практика, което включва както доказана образователна методология, така и практически подход за създаване на устойчиви стартъп компании.

Концепция

Програмата е насочена към млади професионалисти и учени, които искат да работят върху създаването и развитието на технологични, lean стартъпи.

Ние прилагаме модела на отворените иновации, създавайки мултидисциплинарни екипи от хора с различни опит и компетенции, които създават работещи прототипи (MVP) на идеите си.

След приключване на програмата JA България, The Edge: R&BD и мрежата от чуждестранни партньори продължават работа с екипите, за да подпомогнат пазарната комерсиализация на техните продукти / услуги.

Ние сме фокусирани в 3 тематични направления, но не се ограничаваме до тях. Ето защо, приветстваме предприемачи с идеи и в други области.

Умни градове и градска мобилност

Потенциални проблеми за разрешаване:

 • Събиране на данни за интелигентно градско планиране

 • Разработване на решения покрай пандемията (услуги при поискване/работа от вкъщи)

 • Интегриране на изкуствен интелект за по-интелигентно наблюдение и по-добра киберсигурност

 • Популяризиране на транспорта за споделена мобилност

Дигитални иновации в медицината и здравеопазването

Потенциални проблеми за разрешаване:

 • Дистанционно наблюдение на пациента и цифрово лечение за намаляване на медицинските разходи и съкращаване на пътуването на пациента

 • Персонализиране на лечението с лекарства с помощта на биотехнологии

 • Намаляване на бъркотията при достигане до болница и намиране на специалист за възрастни хора

 • Използване на изкуствен интелект и машинно обучение за подобряване на процеса на диагностика

Креативни индустрии

Потенциални проблеми за разрешаване:

 • Интегриране на AR/VR технологии в изкуствата и културата

 • Използване на изкуствен интелект в производството и потреблението на аудио/видео

 • Увеличаване на достъпа до културното наследство чрез цифровизация

 • Намалена популярност на сценичните изкуства

Programme

01
Предприемачески начин на мислене
Предприемачество. Какво означава да си предприемач. Себеоткритие и себеопознание. Прогресивно мислене и как да го развием.
Lean startup
02
Методологията Lean Startup. Тествай и подобрявай идеите си бързо. Създай прототип.
Бизнес модел
03
Какво е бизнес модел? Канава на бизнес модела и нейните компоненти. Работа с Канавата. Създаване на бизнес модел /концепция/ валидиране на бизнес идея.
Съответствие продукт-пазар
04
Как да постигнем продукт в съответствие с пазара. Обратна връзка от клиентите. Стратегии за навлизане на пазара и разрастване на бизнеса.
Правни аспекти
05
Интелектуална собственост. Правни форми. Регистриране на компания.
Разработване на продукти
06
Процес на разработване на продукт при стартъпи. Пътна карта на продукта.
Финанси
07
Въведение във финансите и стратегическото мислене. Финансови показатели за стартиращи фирми. Изчисляване на производствените разходи. Модели на приходи.
Маркетинг и продажби
08
Придобиване и увеличаване на клиентите. Маркетингови стратегии за стартиращи компании. Дигитален маркетинг за стартиращи фирми. Активиране на продажбите.
Човешки ресурси
09
Изграждане на екип. Съвети за създаване и организиране на екип.
Дружествени дялове/Капитал и отношения с инвеститори
10
Набиране на средства. Видове финансиране при стартиращи компании. Как да изберем инвеститори. Инвестиционен процес.
Продуктивност
11
Лична продуктивност. Екипна продуктивност. Стратегии и инструменти. Вътрешнофирмено предприемачество.
Управление на проекти
12
Управление на стартъп проекти. Методологии. Целеполагане и планиране.

Програма

01
Предприемачески начин на мислене
Предприемачество. Какво означава да си предприемач. Себеоткритие и себеопознание. Прогресивно мислене и как да го развием.
Lean startup
02
Методологията Lean Startup. Тествай и подобрявай идеите си бързо. Създай прототип.
Бизнес модел
03
Какво е бизнес модел? Канава на бизнес модела и нейните компоненти. Работа с Канавата. Създаване на бизнес модел /концепция/ валидиране на бизнес идея.
Съответствие продукт-пазар
04
Как да постигнем продукт в съответствие с пазара. Обратна връзка от клиентите. Стратегии за навлизане на пазара и разрастване на бизнеса.
Правни аспекти
05
Интелектуална собственост. Правни форми. Регистриране на компания.
Разработване на продукти
06
Процес на разработване на продукт при стартъпи. Пътна карта на продукта.
Финанси
07
Въведение във финансите и стратегическото мислене. Финансови показатели за стартиращи фирми. Изчисляване на производствените разходи. Модели на приходи.
Маркетинг и продажби
08
Придобиване и увеличаване на клиентите. Маркетингови стратегии за стартиращи компании. Дигитален маркетинг за стартиращи фирми. Активиране на продажбите.
Човешки ресурси
09
Изграждане на екип. Съвети за създаване и организиране на екип.
Дружествени дялове/Капитал и отношения с инвеститори
10
Набиране на средства. Видове финансиране при стартиращи компании. Как да изберем инвеститори. Инвестиционен процес.
Продуктивност
11
Лична продуктивност. Екипна продуктивност. Стратегии и инструменти. Вътрешнофирмено предприемачество.
Управление на проекти
12
Управление на стартъп проекти. Методологии. Целеполагане и планиране.

Готови за излитане? 3,2,1