Loading...

Beyond в Европа

В момента идентифицираме основни партньори и заинтересовани страни в Централна и Източна Европа. Ако искаш да си част от бъдещето развитие на пре-акселератора, абонирай се за повече детайли.

Абонирай се

Концепция

Beyond се радва на голям успех в България. В резултат на това, Junior Achievement и Novartis решиха да развият преакселаратора в Европа, като стартират в Централна и Източна Европа. Целта е да насърчи развитието на предприемаческото мислене и иновациите в сферата на медицината.

Чрез създаването на мрежа от пре-акселераторски в сферата на дигиталното здраве и иновации, ние ще създадем  екосистема от иноватори, които ще работят за преосмисляне на здравеопазването.

Един от определящите фактори на бъдещето ще бъде по-тясното сътрудничество между сектори, които са традиционно нямат допирни точки, както и развитието на местни инициативи в регионални и глобални мащаби. Огромен потенциал за иновации и прогрес има всеки, който овладее способността да работи в мрежа с единомислещи партньори.

Следващи стъпки до 2021

01
Предпроектно проучване и откриване на партньорски организации
Миналата година направихме анализ на възможностите в целия регион, което ни помогна да определим в кои страни можем да продължим напред с разгръщането на проекта. Открихме добри показатели в няколко страни, включително Балтийския регион, Румъния и Кипър, където в момента развиваме преакселератора Beyond.
Съвместна разработка
03
След като намерихме подходящи партньори започнахме да работим за съвместно изграждане и стартиране на преакселератора в няколко държави. Работата ни включва формиране на нужните мрежи за Beyond на всяко ново място, където програмата предстои да бъде стартирана. Също така извършваме обучителни дейности и предаваме образователни материали на партньорските екипи, за да ги подготвим за стартирането на Beyond в техните страни.
Бъдещи стъпки
04
Ще продължим да търсим партньори в мрежата на JA, сферата на здравеопазването и бизнеса в цяла Европа, с които да стартираме Beyond в нови страни.
Кръгла маса на европейско ниво
02
Реализирахме с кръгла маса на високо ниво в Брюксел, целяща повишаване на осведомеността сред европейските политици относно ключовите знания и най-добри практики от проекта. Нашето събитие получи признанието и подкрепата на Мария Габриел, еврокомисар по иновации, наука, култура, образование и младежки въпроси.
01
Feasibility study & Stakeholder mapping
We will carry out a feasibility study in order to determine the existing conditions and our chances of success in each of the participating countries: Serbia, Croatia, Cyprus, Malta, Lithuania, Latvia and Estonia. It will involve both research on various key parameters that will help us determine how to proceed with the project, as well as a stakeholder mapping exercise.Therefore, we are looking for ecosystem partners in each of these countries who will be interested in developing innovations in the medical field.
02
Collaborative design and development
Once we find the right stakeholders, we will start working together on the process of implementation. It will begin with a kick-off event, followed by several weeks of interactive co-creation between all stakeholders.
03
European-level round-table event
In December 2020, the project will conclude by a high-level round table event in Brussels, aiming at raising awareness amongst European policy-makers around the key learnings and best practices from the project.
04
Pre-accelerator adaptation
We will assess and adapt Beyond’s pre-accelerator model from Bulgaria to the unique environment of Serbia. A national-level conference will be organised, in order to communicate and showcase the pre-accelerator in Serbia.

Case study

Остани информиран

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.